Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
(na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego- (Dz. U. z 2002 r. ,Nr 46, poz. 432, z późn. zm) .) oraz  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Ferie 13 – 26 stycznia 2020

Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2019 – 1 stycznia 2020

Wiosenna przerwa świąteczna – 9-14 kwietnia 2020

Egzamin ósmoklasisty – 21 – 23 kwietnia 2020

 

Dni wolne:

12 czerwca 2020 – piątek po Bożym Ciele

 

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020:

 

Data

Rodzaj spotkania

godzina

26 września 2019 r.

 

Zebranie ogólne

zmiany w statucie szkoły i WSO, Koncepcja Pracy Szkoły, wymagania edukacyjne, harmonogram imprez szkolnych oraz harmonogram wycieczek klasowych.

Informacja o planach pracy na rok szkolny, program profilaktyczno – wychowawczy,

Praca świetlicy

Zebranie klasowe

wybór trójki klasowej, wycieczki, ubezpieczenie, dokumenty szkoły, weryfikacja danych kontaktowych, wymagania edukacyjne, ocenianie sprawy bieżące

konsultacje z nauczycielami uczącymi

16.30

14 listopada 2019 r.

 

Konsultacje

omówienie wyników w nauce, sprawy bieżące klasy

15.00 – 17.00

9 stycznia 2020r.

Zebranie ogólne

Zebrania klasowe,

konsultacje z nauczycielami uczącymi

 

16.30

19 marca 2020 r.

Konsultacje z nauczycielami uczącymi

15.00 – 17.00

07 maja  2020 r.

Zebranie ogólne

konsultacje z nauczycielami uczącymi

16.30

18 czerwca 2020

Zebranie ogólne     Podsumowanie pracy szkoły

Zebranie klasowe   Podsumowanie pracy klasy

 

 

16.30