Rada rodziców

RADA RODZICÓW NA ROK SZKOLNY

2018 / 2019

Przewodnicząca: Pani Magdalena Gaczkowska

Zastępca: Pani Virginia Ohl

Skarbnik: Pani Katarzyna Swęda

Skarbnik: Pani Jolanta Kobiela

 

Wysokość składki w tym roku szkolnym:

50 zł (pierwsze dziecko), 40 zł (każde następne)

Konto Rady Rodziców 39 1020 1390 0000 6202 0610 8908