Świetlica

 

ŚWIETLICA SZKOLNA PRZY ZESPOLE SZKLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 1

W WIŚLE GŁĘBCACH

 

Świetlica szkolna ma spełniać głównie rolę opiekuńczą i wychowawczą. Oprócz zajęć świetlicowych (których tematykę opracowuje się w rozbiciu na poszczególne tygodnie i miesiące roku szkolnego), uczniowie mogą spędzić czas wolny według własnego uznania, zjeść posiłek czy odrobić lekcje przy wydatnej pomocy nauczyciela – wychowawcy.

Zajęcia świetlicowe mają zapewnić dzieciom czas w sposób możliwie interesujący. Poprzez ich organizację pragniemy osiągnąć określone zmiany w zainteresowaniach, postawie i codziennych nawykach wychowanków.

 

Świetlica otwarta jest w godzinach od 6.45 do 16.15.

Po godzinie 16.15 odpowiedzialność za dziecko przejmują rodzice /opiekunowie/.

Wychowawcy w roku szkolnym 2019/2020

Hanna Pilch, Grażyna Krzempek, Weronika Karch, Bogusława Melcer, Agnieszka Pliszczyńska, Michał Łuniew, Katarzyna Radwan

 

Plan ŚWIETLICA 2019-2020

 

 

Cena jednego obiadu wynosi 4 . Pieniądze należy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca na numer konta podany na karteczkach, które otrzymują dzieci.

Odliczeń za obiady dokonuje się w przypadku nieobecności dziecka zgłoszonej w sekretariacie lub u wychowawcy świetlicy lub w przypadku zajęć organizowanych przez szkołę (wycieczki, zawody, konkursy). Odliczenia dokonywane są przy wpłacie w następnym miesiącu.