Plan lekcji

Plany lekcji poszczególnych klas dostępne są w dzieniku elektronicznym po zalogowaniu na konto rodzica.