Modernizacja kuchni – remont pomieszczeń, roboty budowlane i wykończeniowe w ZSP-1

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Wiśle zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania: "Modernizacja kuchni – remont pomieszczeń, roboty budowlane i wykończeniowe w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Wiśle ul. Kopydło 74".

zapytanie ofertowe 

projekt umowy roboty budowlane

przedmiar robót

zgłoszenie